X. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
X.1. Prin acceptarea prezentului document, Partile se obliga sa mentina confidentialitatea tuturor informatiilor, indiferent de forma in care acestea le-au parvenit (orale, scrise) si de suportul pe care acestea se afla (electronice, scrise, disc sau alte mijloace de stocare a datelor) si indiferent daca au fost evidentiate sau nu ori desemnate in alt fel ca fiind confidentiale, referitoare la: date financiare, specificatii ale produselor si serviciilor, proiectele si programele de afaceri; produsele livrate sau aflate in stoc, necesar de aprovizionat; modul de promovare al produselor, procese de fabricatie, retete de fabricatie, metode si rezultate ale calculelor de cost, know-how, informatii privind preturile si orice alti termeni comerciali, secrete comerciale, informatii referitoare la cercetare si dezvoltare, planuri de lansare de produse si servicii, planuri de marketing, informatii referitoare la salariati, prototipuri, programe informatice, obiective sau strategii, organizarea, politicile interne; orice date/informatii cu privire la clientii, partenerii de afaceri si furnizorii, etc.

X.2. Pentru evitarea oricarui dubiu, informatiile confidentiale nu vor include insa informatiile care: sunt publice la data dezvaluirii acestor informatii catre parti si/sau reprezentantii acestora;  devin publice, dar nu ca rezultat al divulgarii acestor informatii prin incalcarea prezentului; au fost obtinute de la o sursa ce nu are legatura cu Partile, in cazul in care aceasta sursa nu este tinuta a pastra confidentialitatea acestor informatii; sau Partile pot dovedi intr-o modalitate satisfacatoare in mod rezonabil ca aceste informatii se aflau in mod legal in posesia acestora inainte de data semnarii prezentului Angajament, nefiind furnizate de catre Parti, iar acestea nefiind tinute de obligatia pastrarii confidentialitatii acestor informatii.

X.3. Partile vor mentine confidentialitatea pe durata a aplicare a prezentului document, cat si ulterior pentru o perioada de cinci (5) ani.

X.4. Politica de confidentialitate se bazeaza pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul General de Protectie a Datelor”).

X.5. Aceasta politica de confidentialitate descrie modul in care Societatea colecteaza, prelucreaza, transfera si protejeaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului pe care acestia le furnizeaza atunci cand utilizeaza Platforma (denumite in continuare “Serviciile”).

X.6. Atunci cand utilizati Serviciile vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa postala, nume de utilizator, locatia, adresa IP (denumite in continuare “Date personale”).

X.7. Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal.

X.8. Societatea  prelucreaza Datele personale in urmatoarele scopuri:

Crearea si folosirea Contului. Desfasurarea relatiei contractuale

X.9. Atunci cand va creati un cont pe Site sau cand dati o comanda online colectam informatii precum nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala. Prelucram aceste date in temeiul executarii unui contract, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul dumneavoastra de a ne furniza datele mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea crearii contului de si/sau a derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si Societate.

Marketing, reclama si publicitate
X.10. Vom colecta si utiliza informatii precum: nume, prenume, adresa de e-mail pentru a va transmite informari comerciale legate de Serviciile noastre, insa numai ulterior obtinerii consimtamantului expres prin exprimarea optiunii dumneavoastra in acest sens, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a) din Regulamentul General de Protectie a Datelor.

Profilare
X.11. Pentru imbunatatirea calitatii Serviciilor noastre, putem combina Datele personale (nume, prenume, adresa de e-mail) care sunt furnizate direct de catre dumneavoastra cu alte date provenite din alte surse precum cookie-urile, insa numai ulterior obtinerii consimtamantului expres prin exprimarea optiunii dumneavoastra in acest sens, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a) din Regulamentul General de Protectie a Datelor.

Corespondenta
X.12. Vom colecta informatii precum: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala pentru a va comunica in legatura informari legate de prestarea Serviciilor noastre, precum si pentru comunicarea oricaror modificari aduse prezentei Politici de confidentialitate. Prelucram aceste date in temeiul executarii unui contract, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul furnizarii datelor mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea transmiterii oricaror informatii legate de Serviciile Societatii.

Indeplinirea unor obligatii legale
X.13. Atunci cand autoritatile publice ne solicita anumite informatii, vom prelucra informatii precum: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, pentru a raspunde unor astfel de solicitari, in conformitate cu art. 6 alin (1), lit. c) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Netransmiterea datelor personale mai sus mentionate in vederea indeplinirii unei obligatii legale va putea conduce la producerea unor consecinte negative (sanctiuni, amenzi etc) pentru Societate.

Efectuarea unor operatiuni de plata
X.14. In cazul in care efectuati plati pe site, informatiile bancare precum: nume, prenume, cont IBAN le furnizati direct operatorului de plati ales de catre Societate in acest sens, in scopul efectuarii operatiunilor de plata, iar noi nu vom prelucra si retine propriu-zis aceste informatii. Refuzul dumneavoastra de a furniza datele mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea finalizarii operatiunilor de plata solicitate.

Durata de stocare a datelor
X.15. Datele personale vor fi stocate dupa cum urmeaza:

X.15.1. Crearea si folosirea contului de utilizator – Datele personale vor fi stocate pe durata necesara administrarii Contului, pana la momentul in care optati pentru stergerea acestuia.

X.15.2. Marketing, reclama si publicitate – Datele personale vor fi stocate pana la momentul in care va retrageti consimtamantul, dar nu mai mult de 5 ani de la data la care le-ati furnizat.

X.15.3. Profilare - Datele personale vor fi stocate pana la momentul in care va retrageti consimtamantul, dar nu mai mult de 5 ani de la data la care le-ati furnizat.

X.15.4. Corespondenta – Datele personale vor fi stocate pe toata perioada existentei Contului, pana la momentul stergerii acestuia de catre dumneavoastra.

X.15.5. Indeplinirea unei obligatii legale – Datele personale vor fi stocate pe toata durata mentionata in obligatiile legale instituite in sarcina Societatii.

X.15.6. Societatea va sterge sau anonimiza toate Datele personale pentru care v-ati retras consimtamantul, a expirat durata de stocare maxima de 5 ani mai sus mentionata sau care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea oricaruia dintre scopurile enumerate mai sus.

X.16. Societatea nu va dezvalui Datele personale decat in urmatoarele situatii:

X.16.1. Atunci cand avem acordul dumneavoastra expres in acest sens;

X.16.2. Atunci cand suntem obligati sa dezvaluim Datele personale in temeiul unei obligatii legale urmatoarelor categorii de destinatari: autoritati publice, auditori sau institutii competente in realizarea controalelor asupra Societatii;

X.16.3. Pentru atingerea oricaruia dintre scopurile mai sus enumerate, Societatea noastra poate utiliza serviciile mai multor parteneri contractuali, iar acestora le vor fi divulgate Datele personale pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de societatea noastra. Acesti parteneri pot avea calitatea de persoane imputernicite si/sau operatori de date independenti. De asemenea, unii dintre parteneri sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze Datele personale, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau interactiunilor lor cu Societatea, cum ar fi societati care asigura mentenanta tehnica, auditori financiar sau juridici.

X.16.4. Va asiguram ca depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care colaboram prelucreaza Datele personale in conditii de siguranta si securitate.

X.16.5. Atunci cand exista litigii si/sau alte reclamatii la adresa Societatii noastre.

X.17. Inainte de a transfera Datele personale unui stat sau organizatii internationale din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, ne vom asigura de respectarea tuturor conditiilor impuse de Regulamentul General de Protectie a Datelor, precum si de orice legislatie aplicabila protectiei datelor cu caracter personal.

X.18. In conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectie a Datelor, beneficiati de urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

X.18.1. DREPT DE ACCES – insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita confirmarea faptului ca Datele personale sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. De asemenea, la solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor personale;

X.18.2. DREPT LA RECTIFICARE - insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine rectificarea Datelor personale care sunt inexacte, precum si completarea Datelor personale care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;

X.18.3. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR - insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele personale au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor personale;

X.18.4. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMTAMANTUL - insemnand dreptul dumneavoastra de a va retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor personale, cu mentiunea ca prelucrarea Datelor personale anterior momentului retragerii consimtamantului ramane valabila;

X.18.5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - insemnand dreptul dumneavoastra de a primi Datele personale pe care le-ati furnizat intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele personale sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra;

X.18.6. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - Insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii Datelor personale in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor personale sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor personale). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele personale nu vor mai fi prelucrate;

X.18.7. DREPTUL LA OPOZITIE - insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor in anumite cazuri, inclusiv crearii de profiluri (marketing direct, cercetare stiintifica, istorica sau statistica, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;

X.18.8. DREPTUL DE A DEPUNE PLANGERE - insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor personale. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

X.19. Societatea va depune toate diligentele si va adopta toate masurile tehnice si organizatorice necesare protejarii Datelor personale impotriva pierderii, furtului, utilizarii necorespunzatoare, accesului neautorizat, dezvaluirii neautorizate, alterarii si distrugerii. In acest sens vom folosi metode precum criptarea, parolare si limitarea accesului la Datele personale.

De asemenea, vom actualiza si testa periodic securitatea tehnologiilor pe care le folosim. Totodata, vom informa si instrui personalul nostru in legatura cu importanta confidentialitatii si protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal.